logo
Copyright 2016 © IDOIDEA DIGITAL CREATIVE Co., Ltd.

โฆษณาแบบ Carousel ads บน Facebook เปิดอัพเดทใหม่ ให้ผู้ใช้สามารถลงภาพและวีดีโอได้เพิ่มขึ้นสูงสุด 10 ภาพ

โฆษณาแบบ Carousel ads บน Facebook เปิดอัพเดทใหม่ ให้ผู้ใช้สามารถลงภาพและวีดีโอได้เพิ่มขึ้นสูงสุด 10 ภาพ และยังสามารถใส่ลิงค์และข้อมูลเพื่อบอกช่องทางการติดต่อได้ด้วย

ถือเป็นอการอัพเดทที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการตลาดและแม่ค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาและสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย